Löneförhöjning och löneutveckling

Du ska kunna se ett samband mellan att du utvecklas och blir bättre i din tjänst och din löneutveckling. Vid lönerevisionen kan du antingen ha traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal, beroende på var du arbetar.

Löneutveckling

Din löneutveckling grundar sig på:

  • Din insats. Hur bra gör du ditt jobb i förhållande till verksamhetsmålen? Detta är vad din löneförhöjning grundar sig på.
  • Marknaden. Efterfrågan och tillgång på just din kompetens på marknaden kan också påverka vilken lön du har, både din ingångslön och löneförhöjning.

Lönerevision - facklig förhandling eller lönesättande samtal

Som medlem i Försvarsförbundet har du på vissa myndigheter möjlighet att välja mellan facklig förhandling eller lönesättande samtal. Oavsett modell är facket involverade i förberedelsearbetet samt avstämningen. Hör med din fackliga representant vad som gäller på din arbetsplats. 

Tänk på att den procentsats som anges som lägstanivå i löneavtalet gäller för medlemmarna på din myndighet, det är inte självklart att du som individ kommer att få just den löneökningen. 

Mer om lönesättande samtal

Mer om traditionell facklig förhandling

När kommer den nya lönen?

Grunden är att alla anställda som är medlemmar trettionde september omfattas av lönerevisionen och den nya lönen gäller från första oktober. Skulle förhandlingarna dra ut på tiden får du påslaget i efterskott, retroaktivt, från oktober. Däremot kan vissa nyanställda redan i sitt anställningsavtal kommit överens om att de redan fått årets påslag.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".