En sommarhälsning från vår förbundsordförande

Sommarhälsning4.

Det är i tider av osäkerhet och snabba förändringar som återhämtning och glädje blir extra viktigt! Under de senaste åren har vi levt i en värld där det geopolitiska läget har blivit alltmer osäkert och konflikter sprider sig. Ett nytt samhälle håller på att utvecklas med ett hårdare klimat och desinformation har blivit en vanlig metod för att sprida osäkerhet och rädsla. Politiska partier gömmer sig bakom dolda konton och driver kampanjer som skadar förtroendet för det svenska demokratiska samhället. Därför är sommaren en välkommen paus med sina långa ljusa dagar som bjuder in till avkoppling och återhämtning. Det är en tid att umgås med nära och kära, att njuta av naturens skönhet och att unna sig välförtjänt ledighet. Men framför allt ha kul!

Med de ökande hotbilder som vi ser i omvärlden är det viktigt att våra medlemmar förses med den utbildning och de verktyg som krävs för att möta dessa på ett effektivt och säkert sätt. Att det ges möjlighet till att utbildas och utvecklas samt att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö. Detta är inte bara viktigt ur ett individuellt perspektiv, utan också nödvändigt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hållbara. Vilket känns extra viktigt under den tillväxt vi befinner oss i.

Försvarsförbundet växer och vi blir fler medlemmar vilket är glädjande. För att fortsätta denna positiva utveckling och möta framtidens utmaningar på bästa sätt, ökar behovet av fler förtroendevalda. Vi vet att det kan vara en utmaning att ta på sig ett uppdrag när arbetsbelastningen är hög, men möjligheten till personlig utveckling och den positiva påverkan ni kan bidra med gör insatsen både meningsfull och värdefull. 

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar.


Caroline Nilsson,
Förbundsordförande Försvarsförbundet