Kontaktuppgifter till fackliga representanterFHS
Malin Hammarstedt Bäckström, 08-55342545, förening 510

FM A 9
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM Amf 1
Björn Engren, 070-2527816, förening 55

FM Amf 4
Charlott Eklund, 072-388 02 26, förening 102

FM Arméstaben
Clarence Arnstedt, 070-6178727, förening 10

FM Arméns musikkår
Mikael Bengtsson, 073-0479724, förening 50

FM EkRed
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM F 7
Per Gunnarsson, 0510-477708, förening 76

FM F 16
Daniel Modin, 073-9085215, förening 112

FM F 17
Stefan Karlsson, 0457-471774, förening 86

FM F 21
Karina Jönsson, 0920-234067, förening 106

FM FHTE
Daniel Modin, 073-9085215, förening 112

FM Fjärde Sjöstridsflottiljen
Björn Engren, 070-2527816, förening 55

FM Flygstaben
Daniel Modin, 073-9085215, förening 112

FM/FMTIS
Martin Sparr, 019-393500, förening 44

FM FömedC
Charlott Eklund, 072-388 02 26, förening 102

FM Första ubåtsflottiljen
Jan Wasberg, 070-6261817, förening 51

FM Försörjning
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM Helikopterflottilj
Christoffer Willers, 073-2024888, förening 84

FM HKV
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM HRC
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM HvSS
Kenneth Hartikainen, 073-2015422, förening 2

FM I 13
Kenneth Hartikainen, 073-2015422, förening 2

FM I 19
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM I 21
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM ING 2
Carola Blomdahl, 0381-18600, förening 20

FM Inköp
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM JSS
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM K 3
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FM K 4
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM LedR
Clarence Arnstedt, 070-6178727, förening 10

FM/LG
Kenneth Hartikainen, 073-2015422, förening 2

FM Livgardets Dragonmusikkår
Mikael Bengtsson, 073-0479724, förening 50

FMLOG
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM LSS
Daniel Modin, 073-9085215, förening 112

FM Lv 6
Sela Senadin, 035-2663942, förening 21

FM Marinbasen
Jan Wasberg, 070-6261817, förening 51

FM Marinstaben
Björn Engren, 070-2527816, förening 55

FM Marinens Musikkår
Mikael Bengtsson, 073-0479724, förening 50

FM MHS K
Stefan Ragnebrink, 08-51439827, förening 5

FM MUST
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM P 4
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FM P 7
Sela Senadin, 035-2663942, förening 21

FM SOG
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FM SSS
Jan Wasberg, 070-6261817, förening 51

FM SWEDEC
Carola Blomdahl, 0381-18600, förening 20

FM Swedint
Kenneth Hartikainen, 073-2015422, förening 2

FM Transportenhet
Kjell Tetzlaff, 070-9249332, förening 114

FM Tredje Sjöstridsflottiljen
Jan Wasberg, 070-6261817, förening 51

FM TrängR
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FMTS
Sela Senadin, 035-2663942, förening 21

FM TVK Log
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM UndSäkC
Daniel Modin, 073-9085215, förening 112

FM MHS H
Sela Senadin, 035-2663942, förening 21

FM MR M
Kenneth Hartikainen, 073-2015422, förening 2

FM MR N
Annelie Forshage, 0921-348815, förening 99

FM MR S
Sela Senadin, 035-2663942, förening 21

FM MR V
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FM MSS
Mikael Ekelund, 072-1861509, förening 8

FMV
Madeleine Lithander, 076-6332463, förening 330

Pliktverket
Anders Thelin, 073-2502831, förening 129