FM-dygn

När Försvarsmaktens anser att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt genom normal tidsplanering kan du som anställd beordras att jobba under FM-dygn. Detta innebär att du i pricip kan arbeta hela dygn flera dagar i sträck.

Denna arbetsform innebär att Försvarsmakten under ett eller flera dygn får göra undantag från såväl dygnsvila som veckovila.

Så ska du ersättas

När du genomför ett planerat övningsdygn ska du få ersättning enligt följande:

1 - 10 genomförda FM-dygn per år:

1300 kronor per dygn samt 8 timmars kompensationsledigt per FM-dygn.

11 eller fler genomförda FM-dygn per år:

1300 kronor per dygn, tillägg av 0,023 kronor x I-lön samt 4 timmars kompensationsledigt per FM-dygn.

För mer information kring ersättning se Försvarsmaktens arbetstidsavtal, kapitel 4 (pdf).

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska planera verksamheten så att den genomsnittliga arbetstiden under listperioden hanteras på ett korrekt sätt. Intjänad ledighet bör förläggas snarast efter ledighetens intjänande.

Försvarsmakten måste alltid trygga arbetstagarnas säkerhet och hälsa så långt som det är möjligt mot bakgrund av gällande arbetsmiljöregler och Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner. Dessutom ska alltid uttaget av antal FM-dygn löpande följas upp ur ett arbetsmiljöperspektiv.

FM-dygn ersätter övningsdygn i samband med att Försvarsmaktens nya kollektivavtal trädde i kraft 2017.