Ledighet för prövande av annan tjänst

Du har rätt till ledighet för prövande av annan tjänst i upp till två år. Detta förutsatt att tjänsten är hos annan myndighet och inte hos din nuvarande arbetsgivare.

Du har rätt till ledighet

Är du tillsvidareanställd har du, enligt avtal, rätt att vara tjänstledig upp till två år för att prova annat jobb inom staten. Du får också vara ledig för att ha en annan anställning eller för att starta eget, om arbetsgivaren accepterar det. En sådan ledighet får omfatta högst sex månader, om din arbetsgivare inte anser att det finns särskilda skäl för en längre ledighet.

Ansök i god tid

Tänk på att ansökan om tjänstledighet måste lämnas in till din befintliga arbetsgivare i god tid. Vill du avbryta din tjänstledighet måste du meddela detta till din ordinarie arbetsgivare senast två månader innan du planerar återgå i arbete.

Ny tjänst hos befintlig arbetsgivare

Är den nya tjänsten som du vill prova hos din befintliga arbetsgivare gäller inte regeln om rätt till tjänstledighet. Då avslutas din nuvarande tjänst i och med att du påbörjar den nya. Detta då du inte kan ha två tjänster samtidigt hos samma arbetsgivare.

Avbryta ledigheten

Vill du avbryta ledigheten ska du informera din arbetsgivare som beviljat ledigheten senast två månader före den tidpunkt du önskar gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen.

Har du fått besked om att du inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, ska du snarast informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten om att du avser att komma tillbaks till arbetet.

Vid återgång till tjänsten du varit ledig ifrån

Du har rätt att återgå i den grundanställning du har hos den arbetsgivare du vart tjänstledig ifrån. Men arbetsgivaren har ingen skyldighet att ge dig exakt den tjänst eller arbetsuppgift du hade innan ledigheten.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".