Inget slår känslan när man har hjälpt en medlem

Thinkstockphotos 611899428.

Foto: Thinkstock

Namn: Karina Jönsson
Arbetar som: Handläggare vid Flygflottiljen i Luleå
Förtroendevald sedan: 2001

Karina är förtroendevald vid flygflottiljen F 21 i Luleå ett uppdrag som hon har haft sedan 22 år tillbaka. Med mantrat "allt för medlemmarna" gör hon skillnad och uppmanar fler att vara förtroendevalda.

Hej Karina! Du har arbetat som förtroendevald under många år. Hur kommer det sig att du blev förtroendevald från allra första början?
När jag började på F 21 hösten 2000 så kände några i föreningsstyrelsen till mig och värvade in mig. Så 2001 började jag som suppleant och nu är jag ordförande sedan 13 år tillbaka. Mitt engagemang bottnar mycket i att jag har fått sådan fin stöttning av föreningen under alla dessa år och jag känner att jag vill ge något tillbaka till medlemmarna.

Hur ser du på ditt fackliga arbete?
Viktigt och att det är en ständig lärandeprocess. Det man inte vet kan man alltid kolla upp. Uppdraget innebär mycket kontakt med arbetsgivarrepresentanter och då lär man sig även varför beslut måste tas. Sedan handlar det så klart mycket om prioriteringar. Ofta har man flera bollar uppe i luften samtidigt, så man behöver kunna ta snabba beslut i stunden.

Vilka frågor är vanligaste bland medlemmarna?
Utan tvekan arbetsbelastning och lön.

Vad är det roligaste med att vara förtroendevald?
Inget slår känslan när man har hjälpt en medlem så den blir nöjd och glad oavsett om det handlar om
problem med chefer, kollegor eller att få till en bra lön. Att man känner att man gör någonting bra.

Vad kan vi göra för att bli fler förtroendevalda?
Vi måste visa oss och berätta om vad vi gör och hur vi kan hjälpa till. Fortfarande finns det många oorganiserade inom staten och det är ju inte bra. Mycket är vunnet om arbetsgivare prioriterar det fackliga arbetet och låter det vara en naturlig integrerad del på arbetsplatsen. Ofta drar man sig för att bli förtroendevald just för att man är rädd för att inte hinna med. Fast faktum är att ju fler vi blir och hjälps åt, desto lättare blir det.

Vill du veta mer om att vara förtroendevald? Då hittar du mer information här