Medlemstidning Försvarbart

Försvarbart är Försvarsförbundets medlemstidning. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Här hittar du information om utgivning, kontaktuppgifter, annonspriser samt senaste och tidigare utgivna nummer.

Försvarbart innehåller facklig information, artiklar och reportage inom försvarsområdet och har stor spridning inom våra försvarsmyndigheter via bland annat medlemmar och arbetsgivare.

Försvarbart ges ut 4 gånger per år i en upplaga om 5 000 exemplar.

Vill du tipsa om något som du vill att vi ska skriva om? Mejla redaktionen@forsvarsforbundet.se

Försvarsbart Nr 1 2024 (2).

Försvarbart nr 1 2024

Här kan du läsa senaste numret av Försvarbart nr 1 2024


Innehåll:

 • Slaget om den svenska modellen
  Du har säkert inte missat den konflikt som just nu pågår mellan IF Metall och Tesla. Det som började som en kamp om villkoren för en handfull bilmekaniker har utvecklats till den största arbetsmarknadskonflikten i Sverige på decennier. Och i grunden handlar det om den svenska modellen.

 • Uppstyrda möten gör jobbet effektivare – och roligare
  Enligt en undersökning gjord av organisationen Svenska Möten så spenderar svenska kontorsanställda varje år 2,5 veckor på ineffektiva möten. Vi har pratat med Michael Alphov, föreläsare och utbildare inom personlig effektivitet, om hur vi kan öka effektiviteten genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för delaktighet och ansvar.

 • FPAN – Nämnden som granskar oegentligheter inom FM
  FPAN fattar årligen beslut i ärenden som bedömts så pass allvarliga av förbanden att de behöver lyftas till högre instans. Per Gunnarson, ledamot i Förbundsstyrelsen och Försvarsförbundets arbetstagarrepresentant på mötena berättar om hur arbetet inom nämnden ser ut.

 • Saga - unga förtroendevalda behövs!
  Enligt den senaste genomförda undersökningen av Statistiska Centralbyrån, är andelen unga förtroendevalda kraftigt underrepresenterad och att en allt större andel är 65 år eller äldre. Varför är det ett så lågt intresse bland yngre att arbeta fackligt. Vi har pratat med Saga för att få hennes syn på det hela.

 

Försvarbart 2022

Försvarbart nr 3
Omslag Nr 3 2022.

Läs och ladda ner tidningen som pdf här

Försvarbart nr 2
Försvarbart Nr2 2022 (1).

Läs och ladda ner tidningen som pdf här

Försvarbart nr 1
Försvarbart Nr1 2022 (2).

Läs och ladda ner tidningen som pdf här

Försvarbart 2021

Försvarbart nr 4
Försvarbart Nr4 2021 (1).

Läs och ladda ner tidningen som pdf här

Försvarbart nr 3
Försvarbart Nr3 2021 (1).

Läs och ladda ner tidningen som pdf här

Försvarbart nr 2
Försvarbart Nr2 2021 (2).

Ladda ner tidningen som pdf här