Anställningsformer

Det finns bara två typer av anställningsformer - tillsvidareanställning och visstidsanställning. Beroende på din anställningsform omfattas du av olika regler.

Tillsvidareanställning

Som tillsvidareanställd finns det inget bestämt slutdatum för din anställning, anställningen gäller tills du eller arbetsgivaren säger upp den. När någon av er vill att din tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid samt att arbetsgivaren måste ha "saklig grund" om det är han eller hon som sagt upp dig - för att uppsägningen ska vara giltig. Läs mer om vad som gäller när anställningen upphör.

Provanställning

Provanställning innebär att din arbetsgivare ska få tid att se om du passar för yrket. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du eller din arbetsgivare avslutar den. 

Visstidsanställning

Om du och din arbetsgivare har kommit överens om mellan vilka datum som anställningen pågår, så har du en visstidsanställning. Din anställning har alltså ett bestämt slutdatum då den upphör.

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas:

  • för särskild visstidsanställning
  • för vikariat 

eller

  • för säsongsarbete
  • när du har fyllt 69 år

Då övergår en särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning

Om du under en femårsperiod haft en visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än 12 månader övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

Timanställning ingen giltig anställningsform

Timanställning inte är en giltig anställningsform enligt lag och finns inte i våra kollektivavtal. Däremot finns det oftast inga regler för hur korta visstidsanställningar kan vara (blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar).

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".