Försvarbart nr 1 2024

Försvarsbart Nr 1 2024 (2).

Innehåll:

 • Slaget om den svenska modellen
  Du har säkert inte missat den konflikt som just nu pågår mellan IF Metall och Tesla. Det som började som en kamp om villkoren för en handfull bilmekaniker har utvecklats till den största arbetsmarknadskonflikten i Sverige på decennier. Och i grunden handlar det om den svenska modellen.

 • Uppstyrda möten gör jobbet effektivare – och roligare
  Enligt en undersökning gjord av organisationen Svenska Möten så spenderar svenska kontorsanställda varje år 2,5 veckor på ineffektiva möten. Vi har pratat med Michael Alphov, föreläsare och utbildare inom personlig effektivitet, om hur vi kan öka effektiviteten genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för delaktighet och ansvar.

 • FPAN – Nämnden som granskar oegentligheter inom FM
  FPAN fattar årligen beslut i ärenden som bedömts så pass allvarliga av förbanden att de behöver lyftas till högre instans. Per Gunnarson, ledamot i Förbundsstyrelsen och Försvarsförbundets arbetstagarrepresentant på mötena berättar om hur arbetet inom nämnden ser ut.

 • Saga - unga förtroendevalda behövs!
  Enligt den senaste genomförda undersökningen av Statistiska Centralbyrån, är andelen unga förtroendevalda kraftigt underrepresenterad och att en allt större andel är 65 år eller äldre. Varför är det ett så lågt intresse bland yngre att arbeta fackligt. Vi har pratat med Saga för att få hennes syn på det hela.