Avsked

Om du har misskött dig tillräckligt grovt kan du bli avskedad. Du har då ingen uppsägningstid eller rätt till lön.

Avsked

Har du misskött dig grovt kan du bli avskedad. Du kan till exempel bli avskedad om du stulit pengar, förfalskat en fullmakt eller slagit en kollega. Du har då ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Du har inte heller längre rätt till lön.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Om din arbetsgivare planerar att avskeda eller säga upp dig av personliga skäl, ska hen alltid underrätta (varsla) facket innan.

Kontakta dina förtroendevalda

Kontakta alltid dina förtroendevalda om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".