Platsombud

Att vara platsombud är ett bra första steg in i föreningens verksamhet. Som platsombud är du allra närmast medlemmar och finns där som stöd för dem.

Som platsombud...

 • tar du kontakt och överlämnar välkomstmaterial till nyanställda.
 • finns du där för medlemmarna - stödjer och engagerar dem.
 • värvar du nya medlemmar.
 • synliggör och marknadsför du Försvarsförbundets som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.

Om uppdraget

 • Som platsombud förutsätts att du är anmäld som facklig förtroendeman hos arbetsgivaren.
 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du väljs av föreningsstyrelsen eller medlemmarna.
 • Mandattiden är 1 år.

Utbildning och förutsättningar

 • Försvarsförbundets grundkurs. Gå den gärna inom ditt första år som platsombud. Kursen ger dig redskap och kunskap som du behöver för att känna dig säkrare i din roll.
 • ”Fackligt ABC”. Försvarsförbundet fackliga alfabetiska uppslagsbok.
 • Förbundets relevanta kurser, konferenser och digitala utbildningar.

Att vara platsombud