Förhandlingsansvarig

Som förhandlingsansvarig är det du som genomför föreningens förhandlingar med arbetsgivaren.

Som förhandlingsansvarig...

 • förhandlar du med med arbetsgivaren, exempelvis vid samverkansmöten och RALS-förhandlingar: Förberedelse, ha kontakt med arbetsgivare och medlemmar - Genomförande - Återkoppling och protokolljustering.
 • stödjer och engagerar du medlemmarna.
 • har du tillgång till medlemsregistret (RMS) under förutsättning att du genomför TCO:s e-utbildning i GDPR (logga in med BankID).
 • marknadsför du Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • värvar du nya medlemmar till förbundet.

Om uppdraget

 • Du utses inom föreningsstyrelsen
 • Mandattiden varierar med rollen
 • Styrelseuppdrag

Utbildningar och förutsättningar

 • TCO:s e-utbildning i GDPR. En förutsättning för att få behörighet till RMS. 
 • Centrala avtal, myndighetsavtal och i förekommande fall förbandsavtal. Dessa hittar du här eller hos din arbetsgivare.
 • ”Fackligt ABC” - en alfabetisk uppslagsbok för Försvarsförbundets förtroendevalda
 • Förbundets relevanta kurser, konferenser och digitala utbildningar.