Skyddsombud

Ditt uppdrag är baserat på arbetsmiljölagen. Du utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Som skyddsombud...

 • företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • samarbetar du med platsombud och huvudskyddsombud.
 • stöttar du medarbetare, om hen vill det, i kontakten med arbetsgivaren vid rehabiliteringsprocesser.
 • bistår du medarbetare vid arbetsskadeanmälan.
 • deltar du i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • deltar du i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar.
 • deltar du vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • ingår du i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.

Om uppdraget

 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du väljs av fackförbunden på din arbetsplats.
 • Mandattiden är 3 år.

Utbildning och förutsättningar

 • Arbetsgivaren har ansvaret att utbilda skyddsombud. Sensus, Prevent och Arbetsmiljöforum är exempel på anordnare av arbetsmiljöutbildningar.
 • ”Fackligt ABC”. Försvarsförbundet fackliga alfabetiska uppslagsbok.
 • Förbundets relevanta kurser, konferenser och digitala utbildningar.
 • Som skyddsombud lyder du under Arbetsmiljölagen (AML). Vilket innebär att din arbetsgivare är skyldig att ge dig den tid och det stöd som behövs för att du ska kunna utföra dina uppgifter som skyddsombud på bästa sätt.