Kassör

Sköter föreningens ekonomi och ansvarar för att föra räkenskaper för att varje år överlämna dessa till revisorerna.

Som kassör...

  • sköter du föreningens ekonomiska tillgångar.
  • deklarerar, för föreningens räkenskaper och upprättar bokslut.
  • genomför utbetalningar godkända av firmatecknaren.
  • ansvarar du tillsammans med styrelsens övriga ledamöter för föreningens medel och förvaltning.
  • för du föreningens räkenskaper per kalenderår och överlämnar dessa till revisorerna senast den första februari varje år.
  • Har du tillgång till medlemsregistret (RMS) under förutsättning att du genomför TCO:s e-utbildning i GDPR (logga in med BankID).

Om uppdraget

  • Styrelseuppdrag
  • Du utses inom föreningsstyrelsen
  • Mandattiden är 1-2 år

Utbildning och förutsättningar