Värvningsansvarig

Du samordnar föreningens värvningsarbete. Ju fler medlemmar förbundet har, desto bättre förutsättning har vi att få inflytande och kunna påverka.

Som värvningsansvarig...

 • samordnar du föreningens värvningsarbete.
 • synliggör och marknadsför du Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • har du kontakt med förbundskansliets värvningsansvarige.
 • säkerställer du att värvning alltid är med som en punkt vid möten.
 • ser du tillsammans med platsombudet till att förbundet syns i samband med nyanställningar och vid andra lämpliga tillfällen.
 • bedriver du ett aktivt värvningsarbete av nyanställda, fel- och oorganiserade.
 • fångar du, tillsammans med platsombud och medlemsredovisare, upp orsaker till utträden.
 • ansvarar du för att aktuellt värvningsmaterial från förbundet finns tillgängligt som broschyrer och medlemsansökan

Om uppdraget

 • Inget styrelseuppdrag
 • Du utses inom föreningsstyrelsen
 • Mandattiden är 1-2 år

Utbildning och förutsättningar