Medlemsredovisare

Du ser till att föreningens medlemmar har aktuella uppgifter i medlemsregistret samt registrerar nya medlemmar.

Som medlemsredovisare...

 • har du behörighet att göra uppdateringar och ändringar i medlemsregistret/RMS under förutsättning att du genomfört TCO:s utbildning i GDPR (logga in med BankID)
 • tar du ut aktuella medlemslistor i föreningen.
 • registrerar du nya medlemmar i medlemsregistret och statistik i medlemsregistret/RMS alt. beställer från kansliet.
 • informerar du medlemmarna hur de uppdaterar sina uppgifter på mina sidor.
 • marknadsför du Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • hjälper du medlemmar och blivande medlemmar vid inträden och utträden.
 • har du tillgång till medlemsregistret/RMS.

Exempel på uppgifter som ska uppdateras i medlemsregistret:

 • myndighet / förband /enhet
 • tjänstgöringsort
 • e-post och telefonnummer
 • lön
 • bostadsadress

Om uppdraget

 • Styrelseuppdrag
 • Du utses inom föreningsstyrelsen
 • Mandattiden är 1-2 år

Utbildning och förutsättningar