Ordförande

Du har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Tillsammans med övriga i föreningen arbetar du för att det fackliga på arbetsplatsen fungerar.

Som ordförande...

 • har du det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.
 • leder och fördelar du arbetet i föreningsstyrelsen samt leder arbetet för föreningsstyrelsens utveckling.
 • ser du till att föreningen har en verksamhetsplan och arbetar för att den följs.
 • se du till att förbundet är representerat vid samverkan och förhandlingar på din arbetsplats.
 • fungerar du som en länk mellan förbundsstyrelse och föreningen. Du verkställer de uppdrag och beslut som meddelas av förbundsstyrelsen.
 • ser du till att förbundets stadgar och policys efterföljs.
 • säkerställer att förtroendevalda och medlemmar inom föreningen har tillgång till aktuell och relevant information.
 • Har du tillgång till medlemsregistret (RMS) under förutsättning att du genomför TCO:s e-utbildning i GDPR (logga in med BankID).
 • synliggör och marknadsför du Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • ansöker du om föreningsbidrag.

Om uppdraget

 • Styrelseuppdrag
 • Du väljs av medlemmarna
 • Mandattiden är 2 år  

Utbildning och förutsättningar