Valberedare

Valberedaren knyter kontakt med medlemmar och väcker nyfikenhet för förtroendeuppdraget. Ditt arbete ligger till grund för ett bra styrelsearbete.

Som valberedare...

  • tar du fram och presenterar lämpliga kandidater till föreningens styrelse inför årsmötena.
  • lär du dig övergripande vad de olika uppdragen innebär för att kunna informera kandidater som eventuellt inte känner till de olika uppdragens innebörd.
  • pratar du väl om det fackliga uppdraget.
  • informerar du medlemmarna om vilka val som ska göras på årsmötet och hur de får tag i dig vid frågor eller funderingar.
  • arbetar du för att styrelsen ska spegla medlemsgrupperna.

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag (du ska inte vara med i styrelsen!)
  • Du väljs av föreningens årsmöte (det vill säga medlemmarna).
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar