Studieorganisatör

Dina uppgifter är främst att väcka intresse för facklig utbildning samt hjälpa till med medlemmarnas anmälan till förbundets kurser.

Som studieorganisatör...

 • väcker du intresse för facklig utbildning och övrig kompetensutveckling hos medlemmarna.
 • planerar, organiserar och följer du upp föreningens utbildningsverksamhet - både lokalt och centralt.
 • ansöker du om bidrag från förbundet för lokala utbildningar.
 • informerar du om förbundets utbildningsutbud, både förbundets egna samt samarbetspartners.
 • hjälper du medlemmar med deras anmälningar till förbundets kurser och utbildningar.
 • har du tillgång till medlemsregistret (RMS) under förutsättning att du genomför TCO:s e-utbildning i GDPR (logga in med BankID).

Om uppdraget

 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du utses inom föreningsstyrelsen.
 • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar

 • Du måste ha genomfört TCOs e-utbildning i GDPR (logga in med BankID)
 • "Bidrag till lokal facklig utbildning – regler och rutiner - förbundets beskrivningar för lokal facklig utbildning.
 • ”Fackligt ABC”. Försvarsförbundet fackliga alfabetiska uppslagsbok.
 • Förbundets relevanta kurser, konferenser och digitala utbildningar.