Vill inte göra mina nya arbetsuppgifter

Jag har fått några av mina vanliga arbetsuppgifter utbytta mot nya. Dessa tycker jag inte är relevanta för min tjänst. Har jag rätt att vägra göra dem, eller hur fungerar det?

SVAR: Det är din chef som leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen, alltså vad som ska göras i den tjänst du har. Detta grundar sig i arbetsledningsrätten som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbunden.

I din befattningsbeskrivning ska det framgå vad som ingår i din tjänst och förhoppningsvis grundar sig dina nya arbetsuppgifter på denna.

Känner du att något inte stämmer, kontakta dina lokala fackliga företrädare för stöd och råd.

Att direkt vägra göra arbetsuppgifterna kan innebära arbetsvägran vilket i sin tur kan leda till att du blir anmäld till Personalansvarsnämnden.