Vad gäller vid FM-dygn?

Jag arbetar på Försvarsmakten och har blivit beordrad att jobba FM-dygn. Men jag är osäker på vad som gäller. Vilken ersättning har jag till exempel rätt till? 

SVAR: FM-dygn är något som Försvarsmakten använder sig av när de inte tycker att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt genom normal tidsplanering. FM-dygn gör det möjligt för Försvarsmakten att under ett eller flera dygn göra undantag från både dygnsvila och veckovila och du kan, i princip, arbeta hela dygn flera dagar i sträck.

Hur din ersättning ser ut finns specificerat i Försvarsmaktens arbetstidsavtal. Till exempel ska du vid 1 - 10 genomförda FM-dygn per år ersättas med 1050 kronor per dygn samt 8 timmars kompensationsledigt per FM-dygn.