Medarbetarsamtalet och nya lönen stämmer inte

Vid mitt senaste medarbetarsamtal fick jag beröm för min arbetsinsats - jag överträffade förväntningarna. Men i RALSen fick jag nästan inget alls. Så lät det inte i medarbetarsamtalet. Jag känner mig nästan lurad, ska inte det där hänga ihop?

SVAR: Jo, medarbetarsamtalet och din nya lön ska hänga ihop. Den nya lönen ska spegla din prestation och inte komma som en överraskning, vilket det på dig låter som att den gjorde. Du ska alltså kunna se din goda prestation, som chefen nämner, på RALS:en. Är det något som du hade behövt förbättra för att få högre lönepåslag ska din chef i medarbetarsamtalet ha tagit upp det med dig.

Är anledningen till det låga påslaget att chefen anser att du redan ligger högt i lön för din befattning, ska hen ha informerat dig om det och ni ska komma fram till vad du kan göra för att höja din lön, so att till exempel ta på dig mer ansvar eller kanske byta tjänst. Jag skulle råda dig att kontakta Försvarsförbundet för råd och för att se hur ni går vidare.