Måste jag berätta för chefen att jag är gravid?

Jag är gravid i tionde veckan. Måste jag berätta det för min chef, och i så fall när?

SVAR: Nej, du behöver inte berätta för din chef att du är gravid. Planerar du att vara föräldraledig måste du däremot anmäla detta två månader från ledighetens början.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara helt ledig under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.