Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är uppträdande av sexuell natur som kränker dig. Det är bara du som känner dig utsatt som kan avgöra vad som är oönskat, ovälkommet och kränkande.

Vad kännetecknar sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är uppträdande av sexuell natur som kränker din värdighet. Den beskrivningen hittar du i diskrimineringslagen. Det kan handla om allt från kommentarer och gester till att någon tafsar eller är för närgången, påträngande blickar, ovälkomna komplimanger eller anspelningar. Även en handling som kan upplevas bagatellartad kan om denna upprepas gång på gång vara sexuella trakasserier.

Säg ifrån och ta hjälp!

Det är bara du som känner dig utsatt som kan avgöra vad som är oönskat, ovälkommet och kränkande.

Gör såhär om du är utsatt:

  1. Säg ifrån! Markera att beteendet är kränkande och ovälkommet. Du har som utsatt en upplysningsskyldighet, vilket innebär att du är skyldig att göra den som kränker dig medveten om att dennes beteende eller handling är ovälkommet och kränkande. Undantaget om det är alldeles uppenbart - då krävs inga påpekande.

  2. Ta hjälp och stöd från skyddsombudet, dina fackliga representanter, chef eller någon annan person du har förtroende för på arbetsplatsen.

  3. Berätta för din arbetsgivare. Ta gärna hjälp av tidigare nämnda personer. Din arbetsgivare är skyldig att utreda händelsen om du upplever att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbetet. Din arbetsgivare är också skyldig att ta till de åtgärder som krävs för att trakasserier inte ska förekomma i framtiden.

Du får inte drabbas av repressalier av din arbetsgivare på grund av att du har anmält eller talat om att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat/fogat dig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

 

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".