Tvist gällande provocerad uppsägning, arbetsmiljöbrott samt diskriminering

2023-01-16

Den 31 oktober 2022 påkallade förbundet tvist mot Försvarsmakten för en medlems räkning. Förbundet anser att medlemmen har blivit tvingad att säga upp sig själv på grund av långvariga brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Förbundet anser att uppsägningen bör ses som en provocerad uppsägning från arbetsgivarens sida som saknar sakligt skäl. Vidare bör en arbetsmiljöutredning ske på arbetsplatsen.

Tvisten avslutades i oenighet den 29 december.