Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen

 

2020-01-29

Försvarsförbundet påkallade i oktober 2019 en tvist mot Försvarsförbundet gällande brott mot diskrimineringslagen. Detta då en av förbundets medlemmar enligt förbundets uppfattning nekats delta vid utbildning på grund av kön.

Tvisten avslutades i enighet den 13 november 2020. Försvarsmakten kommer löpande följa upp arbetsmiljön för medlemmen då medlemmen blivit utsatt vid ett flertal tillfällen.