Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen

2019-12-01

Försvarsförbundet påkallade den 5 mars 2018 tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen. 

Förbundet anser att Försvarsmakten har brutit mot diskrimineringslagen då en av förbundets medlemmar har anmält sexuella trakasserier på sin arbetsplats och arbetsgivaren inte har genomfört någon utredning. Något arbetsgivaren är skyldig att göra enligt diskrimineringslagen.

Tvisten avslutades 2019 med att medlemmen erhöll 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.