Avtal 2020: Förhandlingar om ett statligt centralt löneavtal har påbörjats

Den 1 november 2020 sattes industrins märke, som gäller för de nästkommande 29 månaderna. Förhandlingar med Arbetsgivarverket om det statliga avtalet har i dagarna startat.

Publicerad 2020-11-11

Den 1 november 2020 sattes industrins märke, som gäller för de nästkommande 29 månaderna. Då märket ligger till grund för övriga centrala kollektivavtal, innebär detta att ett statligt centralt löneavtal kan tas fram.

Förhandlingar har under vecka 45 påbörjats med Arbetsgivarverket och vi kommer löpande informera om hur dessa fortlöper.

Efter att det centrala statliga löneavtalet är på plats, går det att förhandla fram lokala löneavtal, det vill säga myndighetsavtal, som reglerar vilket utrymme det finns på myndigheten för löneökningar. Lönesamtalen kan alltså inte starta förrän lokala avtal finns på plats.

Det nuvarande statliga avtalet gäller till och med 30 november.