Angående personuppgiftsincident hos Folksam

Försvarsförbundet fick igår information om en särskild händelse, en så kallad personuppgiftsincident, som inträffat på Folksam.

Publicerad 2020-11-04

Vi har kontinuerlig kontakt med Folksam för att få mer information om omfattningen av incidenten, då detta berör både förbundets medlemmar och det avtal som Försvarsförbundet har med Folksam.