Avtal om extra övertid för statligt anställda

Försvarsförbundet har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Publicerad 2020-03-30

I samband med coronapandemin är arbetsbelastningen på många myndigheter hög, samtidigt som alla statliga verksamheter riskerar att påverkas av en hög frånvaro. För att minska sårbarheten i verksamheten och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att verksamheten ska kunna bedrivas har fackförbunden i staten, via förhandlingsorganisationen OFR/S, P och O enats med Arbetsgivarverket om att under en begränsad tid tillåta ett ökat övertidsuttag. I den exceptionella situation som coronapandemin utgör ser parterna det som motiverat att underlätta genom denna överenskommelse.

- Vi gör det här för att vi ser en risk i att verksamheterna annars riskerar att bli mycket sårbara. Många av våra medlemmar jobbar i samhällskritiska funktioner på till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och MSB, funktioner som nu är helt avgörande för att samhället ska kunna hantera den uppkomna situationen. Då vill våra medlemmar ta ansvar och vara med och göra jobbet som krävs, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O i ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att gränsen för övertidsarbete tillfälligt höjs med 40 timmar per månad, och gäller under perioden april-juni 2020. Den extra övertiden får endast utnyttjas för de särskilda behov som uppkommer till följd av Coronapandemin, och som inte ryms inom ordinarie övertidsbestämmelser.

- Det är viktigt att betona att detta är en tillfällig lösning. Om det blir så att åtgärderna kopplade till coronapandemin kommer att påverka oss under längre tid är det helt nödvändigt med andra sätt att lösa behovet av ökade arbetsinsatser, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2020.