Parterna överens om att temporärt upphöra med krav på sjukintyg

Fackförbunden i staten och Arbetsgivarverket är överens om att temporärt upphöra med kravet på sjukintyg. Detta då regeringen har för avsikt att lägga fram förslag till riksdagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden.

Publicerad 2020-03-25

Fackförbunden i staten, via förhandlingsorganisationen OFR/S, P och O, är överens med Arbetsgivarverket om att temporärt upphäva kravet på sjukintyg under sjuklöneperioden såsom det framgår av Villkorsavtalet och Affärsverksavtalet. Detta med anledning av regeringens avsikt att lägga fram förslag till riksdagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Förslaget omfattar såväl läkarintyg från den åttonde dagen som arbetsgivarens möjlighet att begära in läkarintyg från en tidigare tidpunkt.

Denna överenskommelse gäller under den period som motsvarande bestämmelser i sjuklönelagen inte äger giltighet. Överenskommelsen upphör utan särskild åtgärd i sin helhet eller till den del som bestämmelserna i sjuklönelagen äger giltighet. Avsikten är inte att i denna delgöra permanenta förändringar i Villkorsavtalet eller Affärsverksavtalet.