TCO och Försvarsförbundets arbete med anledning av coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset arbetar TCO, där Försvarsförbundet ingår, tillsammans med medlemsförbunden för att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras. På Försvarsmakten deltar Försvarsförbundet vid samverkan som vanligt, samt i en partsgemensam grupp där Corona-relaterade avtalsfrågor diskuteras.

Publicerad 2020-03-20

Med anledning av Coronaviruset och dess följdverkningar arbetar TCO tillsammans med sina förbund för att Sverige ska klara krisen. Det handlar om att skydda människors hälsa, men också att om att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras.

TCO och förbunden har kontinuerlig kontakt och TCO har också tät kontakt med regeringen, departement och myndigheter för att bidra till att hitta bra lösningar på problemen vi står inför.

Försvarsförbundets samverkan med Försvarsmakten

Försvarsförbundets kansli fortsätter att samverka med Försvarsmakten som vanligt, dock via telefon.

Man har även bildat en partsgemensam grupp där Försvarsförbundet har dagliga möten med Försvarsmakten och övriga fackförbunde på myndigheten. I gruppen diskuteras Corona-relaterade avtalsfrågor.