Håkan Sparr omvald till ordförande för Försvarsförbundet

Under Försvarsförbundets kongress första dag valdes Håkan Sparr om till ordförande för Försvarsförbundet för kommande kongressperiod 2019-2023. Håkan Sparr har varit ordförande i förbundet sedan 2011.

Försvarsförbundets kongress pågår under den 21-23 maj 2019.

Kongressen genomförs vart fjärde år och är förbundets högst beslutande organ.