Tidvis tjänstgörande - bli medlem hos oss och få stöd och hjälp under den tiden du tidvis tjänstgör

Är du tidvis tjänstgörande inom någon av de myndigheter där vi har medlemmar? Bli medlem hos oss och få samma förmåner, stöd och hjälp som alla våra medlemmar, under den tiden du tidvis tjänstgör. Du betalar endast 70 kronor i månaden.

Publicerad 2019-02-11

Det är viktigt att du också fortsätter att vara medlem i det fackförbund som du tillhör i din ordinarie anställning. Detta då vår hjälp endast gäller din anställning på den myndighet där du tidvis tjänstgör.

Medlemsskapet för tidvis tjänstgörande är nytt från 1 januari 2019.

Vid ansökan om detta medlemskap, fyll i ansökningsformuläret och skicka samtidigt ett mejl till medlem(at)forsvarsforbundet.se och berätta att du är tidvis anställd. Detta så ditt pris justeras.