Oerhörda kompetenser riskerar att missas

Ledare Försvarbart nr 3

Hej på er. Ja, nu är väl de flesta semestrar avklarade - semestrar som många av oss har haft på hemmaplan. Dessa coronatider har inneburit stora omställningar för alla medborgare i vårt land. Hålla avstånd, arbeta hemma för de som kan, undvika kollektivtrafik och att träffa personer i riskgrupp.

Vi ser också stora förändringar för förbundet som inställda kurser, digitala styrelsemöten, arbete hemifrån för kansliet och ett förbundsmöte som ställs på framtiden. Vi nu levande har nog aldrig varit med om något liknande.

Försvarsmakten har haft och har svårigheter med att behålla civila chefer och civila kompetenser. En gemensam strategi för de civilas utveckling saknas samtidigt som myndigheten utsätts för konkurrens om arbetskraft från andra sektorer på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med problemet så har Försvarsmakten föreslagit ett etableringsprogram för civila chefer och medarbetare. Problemet är att programmet endast gäller civilanställda från nivå CF4 och uppåt, vilket innebär att i princip enbart civila chefer på Högkvarteret omfattas tillsammans med ett litet fåtal chefer på övriga organisationsenheter. Ett ganska rumphugget etableringsprogram enligt förbundet, då detta endast omfattar cirka 10 procent av de civila medarbetarna. Det förstärker vår åsikt om hur Försvarsmakten uppfattar de civila kompetenserna. När myndigheten nu ser över hur de civila kompetenserna ska behållas anser vi att man börjar från fel håll. Försvarsmakten bör titta på verksamheten nerifrån och upp istället för tvärtom för att inte riskera att missa oerhörda kompetenser.

I skrivande stund ser det inte ut att bli någon bred försvarsöverenskommelse över partigränserna i närtid, vilket är olyckligt för våra myndigheter och medlemmar. Blir det någon löneförhandling i år? Den frågan ställer sig många medlemmar. Jag kan meddela att det arbetas för fullt i våra organisationer för att detta ska komma till stånd.

Jag hoppas att ni ändå kan skönja ett ljus i framtiden både vad gäller pandemin, försvarsuppgörelser och våra fortsatta förhandlingar. Önskar er en bra höst med mycket svamp och bär, så hörs vi.

Håkan Sparr
Ordförande Försvarsförbundet