Hur kommer framtiden att gestalta sig?

Ledare Försvarbart nr 1

Vi har i skrivande stund en situation i Europa som vi inte har upplevt sedan andra världskriget. Jag tänker då närmast på Rysslands invasion av Ukraina. Jag tror att de flesta av oss känner en oro för vilken utveckling vi går mot och hur framtiden kommer att gestalta sig. För många av Försvarsförbundets medlemmar innebär nuvarande situation även en påverkan arbetsmässigt.

Jag och Försvarsförbundets ordförande deltog i januari digitalt vid Rikskonferensen Folk och Försvar. Situationen i Ukraina upptog en stor del av årets konferens. Något som i sin tur födde diskussioner om betydelsen av vårt eget försvars upprustning och huruvida vi ska vara medlemmar av NATO eller inte. Försvarsmakten förklarade under konferensen att upprustningen av försvaret och rekrytering av personal till de nya förbanden, varav cirka 1 000 civilanställda, håller takten. Vår bild är snarare att myndigheten har många vakanser och svårt att hitta kvalificerad personal.

På förbundet upplever vi utmaningar både centralt och lokalt kopplat till de nya förbanden. Dels att skapa nya föreningar där det bildas nya förband dels lokalt med att fånga upp dessa individer. Vi kan dock alla slå oss lite för bröstet när det har visat sig att Försvarsförbundet under 2021 var det TCO-förbund som procentuellt växte mest i medlemsantal!

Vi i förbundet ser fram emot att äntligen kunna tag i allt som har lagts på is under pandemin och att fullt ut kunna verka för våra medlemmar samt driva våra sakfrågor. Jag ser fram emot ett nytt inspirerande fackligt år medlemmarnas tjänst!

Avslutningsvis vill jag påminna om vårt förbundsmöte den 15–16 juni där vi ser fram emot att få träffa föreningarnas och medlemmarnas representanter för att tillsammans driva vårt förbund framåt!

Väl mött där ute!

Ove Hellgren
Vice ordförande Försvarsförbundet