Tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättningar av ny personaldirektör och ny kommunikationsdirektör

Försvarsförbundet och Seko påkallade den 22 april två tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av ny personaldirektör och ny kommunikationsdirektör på myndigheten. 

Förbunden anser att Försvarsmakten vid tillsättningarna begått brott mot samverkansavtalet, anställningsförordningen, lagen om offentlig anställning, grundlagen och god sed.

Enligt förbunden har Försvarsmakten inte samverkat tillsättningarna med de fackliga organisationerna på myndigheten, något som innebär ett myndigheten brutit mot samverksavtalet.

Förbunden menar också att Försvarsmakten inte har utlyst tjänsterna och därmed inte låtit dem tillsättas i konkurrens med de bäst lämpade för tjänsterna. Något som bryter mot LOA, lagen om offentlig anställning.

- För att säkerställa att rätt personer tillsätts, med rätt kompetens och kunskap, ska tjänsterna utlysas. Vi kan bara beklaga att arbetsgivaren i dessa fall valt att ensidigt hantera frågan, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet.