Tvist mot Försvarsmakten gällande uppsägning

Försvarsförbundet har påkallat en tvist mot Försvarsmakten gällande gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA). Detta då en medlem blivit, enligt förbundet, felaktigt uppsagd vid Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. 

Försvarsförbundet anser att myndigheten vid uppsägningen har brutit mot LAS och LOA, då medlemmen inte har erbjudits någon omplacering innan uppsägning – något som arbetsgivaren enligt dessa lagar är skyldig att göra.

Försvarsförbundet lämnade den 10 februari in en begäran om tvisteförhandling för att häva uppsägningen.

Läs mer