Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd och lagen om omställning

2023-04-03

Försvarsförbundet påkallade den 10 februari 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA). Tvisten avslutades den 3 april i oenighet.

En av förbundets medlemmar blev uppsagd vid Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Försvarsförbundet anser att myndigheten vid uppsägningen har brutit mot LAS och LOA, då medlemmen inte har erbjudits någon omplacering innan uppsägning – något som arbetsgivaren enligt dessa lagar är skyldig att göra.

Försvarsförbundet lämnade in en begäran om tvisteförhandling för att häva uppsägningen.

- Vi har även synpunkter på att anmälan till personalansvarsnämnden innehöll uppenbarliga felaktigheter och inga faktiska bevis på de orsakerna som arbetsgivare angav som skäl för uppsägningen, förklarar Robert Oidermaa, ombudsman. Han fortsätter:
- Vi hoppas att arbetsgivaren ändrar sitt beslut för att vi ska slippa ta ärendet vidare. En snabb lösning är att föredra för medlemmens bästa.

Tvisten avslutades den 3 april i oenighet. 

"Det är beklagligt att vi inte kunde enas i tvisten. Förbundet kommer nu att ge LO/TCO Rättsskydd uppdraget att driva ärendet i Arbetsdomstolen", säger Robert Oidermaa.