Tillfälligt distansarbete pga. fallande takputs på Tre Vapen

Efter uppgifter om nedfallande puts från innertak på Tre Vapen, inklusive Krigsarkivet, genomfördes i augusti 2023 en inspektion av innertaken vilket ledde till nedstängning av ett antal rum. Från den 2 oktober stängs nu även övriga utrymmen i FMV:s lokaler ner. Risken för att låta medarbetarna vistas i lokalerna är alltför överhängande.

Med anledning av detta införs tillfälligt distansarbete fr.o.m. måndagen den 2 oktober t.o.m. söndagen den 15 oktober, men beslutet kan komma att förlängas. FMV och arbetstagarorganisationer har en kontinuerlig och nära dialog i ärendet. Madeleine Lithander, ordförande i Försvarsförbundets förening 330, kommenterar beslutet:

- Vi är tacksamma för att arbetsgivaren agerar och sätter medarbetarnas säkerhet i främsta rummet. Vi anser detta vara resultatet av ännu ett lyckat samarbete fackförbunden och skyddsorg på FMV emellan.