Partsgemensam konferens om lokala omställningsmedel, samverkan och lönebildning

Partsgemensam Konferens 2022 Robert Oidermaa.

Robert Oidermaa, ombudsman i Försvarsförbundet

Mellan den 11–13 oktober samlades HR-chefer, HR-medarbetare och LOM-ansvariga i Försvarsmakten samt representanter från arbetstagarorganisationerna på myndigheten för en tre dagars partsgemensam konferens.

Konferensens första del handlade om lokala omställningsmedel (LOM) och fokuserade på samverkan och lönebildning.

Totalt deltog närmare 200 personer och 50 organisationsenheter var representerade. Från Försvarsförbundet fanns många förtroendevalda från förbundets olika föreningar på plats.

- Att i dessa tider ha partsgemensamma konferenser som den här är mycket betydelsefullt. Vi hade tre bra dagar med öppna diskussioner mellan parterna på olika förband. Det är positivt med sådan möjlighet till nätverkande, där deltagarna får chans att mötas och dela erfarenheter, funderingar och kunskap, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Partsgemensam Konferens 2022 Clarence A Kjell T.

Clarence Arnstedt, förening 10 och Kjell Tetzlaff, förening 114