Lösning för dem med ansvar för skyddsvärd materiel utanför tjänstetid och restid i hamn: Ersättning i nivå som vid beredskap

Försvarsförbundet har under en tid drivit frågan om ersättning för de anställda i Försvarsmakten som ansvarar för skyddsvärd materiel under icke arbetstid. En lösning är nu på plats i form av ett tillägg till myndighetens arbetstidsavtal.

- Glädjande nog har vi nu förhandlat fram en lösning med arbetsgivaren som innebär att vi gör ett tillägg till Försvarsmaktens arbetstidsavtal. Tillägget innebär att de som har detta ansvar ersätts för varje timme som inte är arbetstid eller restid med motsvarande ersättning som för beredskap, vilket är 30 kronor per timme, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Det som krävs att den anställde har kontroll sin utrustning under tiden, hen kan alltså gå ut och äta, gå på bio eller något annat. Den anställde ska ha materielen med sig i en låst portfölj hela tiden. På natten låses sedan portföljen fast i exempelvis elementet på rummet med en vajer, som arbetsgivaren tillhandahåller.

- Med den framtagna lösningen anser både vi och arbetsgivare att ersättningen motsvarar ansvaret och är glada över att nått en lösning som ger en skälig ersättning för det ansvar som uppgiften ger, säger Robert Oidermaa.

Beslutet hänvisar till Reglemente Säkerhetstjänst, där framgår exakta skrivningar.

Exempel på hur du räknar ut din ersättning

Om du arbetar på förrättningen fram till klockan 16.00, reser sedan till hotellet fram till klockan 17.00 för att sedan påbörja återresan klockan 08.00 dagen efter så erhåller du ersättning med 30kr/timme mellan klockan 17.00 och klockan 08.00 (450 kronor).