Försvarsmaktens utredning om framtida HR samverkad

Försvarsmakten och övriga fackförbund vid myndigheten samverkat Försvarsmaktens utredning angående framtida HR.

Utredningen har konstaterat att försvarsgrensstaber och stridskraftschefer behöver få utökade resurser och mandat inom HR och man föreslår förstärkningar från HRC.

Försvarsmakten har valt att utredningen inte ska gå in i detalj om hur organisationen ska se ut, det blir ett vidare arbete för respektive försvarsgren/stridskraft att med stöd från HKV och HRC ta fram hur HR-organisationen ska se ut hos dem. Arbetet kommer att starta under hösten och ske i nära samarbete med ATO.

- Förbundet har efter en mycket givande remissrundorna fått med samtliga synpunkter i någon form i den slutgiltiga utgåvan. Bland annat har vi i vårt remissvar uttryckt att fokus behövs på personalens förutsättningar i tider av förändring, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Vi återkommer till våra föreningar så snart det finns mer information gällande det fortsatta arbetet.