Försvarsmaktens RALS för 2022 klar - innebär satsningar på civil personal

Idag, 24 oktober, har Försvarsförbundet och Försvarsmakten kommit överens om ekonomin i årets lönerevision. I korthet innebär det för förbundets del ett utfall på cirka 2,5 procent.

"Eftersom det inte framkommer i myndighetens kommunikation vill vi från vår sida vara tydliga med att detta även innebär satsningar på civil personal"

Thinkstockphotos 454958179.

Foto: Thinkstock

Arbetet med lönerevisionen kan nu påbörjas på respektive organisationsenhet.

Årets revision utgår från en grundtilldelning på 1,8 procent per organisationsenhet. Utöver det kommer även pengar att fördelas ut utifrån respektive organisationsenhets lönemålbildsarbete.

- Årets revision är den första på väldigt länge där parterna har en större procentsats att fördela än avtalets oenighetsvärde, vilket i detta fall är 1,8 procent. Detta är ett positivt första steg mot ett proaktivt lönearbete som i sin tur ökar myndighetens attraktionskraft. Eftersom det inte framkommer i myndighetens kommunikation vill vi från vår sida vara tydliga med att detta även innebär satsningar på civil personal, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet. 

Här hittar du som medlem Försvarsmaktens RALS-avtal (2020-2023)