Försvarsmakten planerar för eventuell framtida aktivering av del 6 i arbetstidsavtalet

Med tanke på rådande världsläge har Försvarsförbundet tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund vid myndigheten arbetat fram ett FAQ för att underlätta användningen av del 6 i Försvarsmaktens arbetstidsavtal.

Del 6 i Försvarsmaktens arbetstidsavtal gäller vid särskilda operationer direkt beslutade av Överbefälhavaren på grund av händelser som hotar Sveriges territoriella integritet eller svenska intressen, ÖB Aktivering samt av Överbefälhavaren beordrad Givakt. Vid dessa händelser gäller inte övriga delar i arbetstidsavtalet.

På medlemmarnas arbetsplatser inom Försvarsmakten finns just nu många frågor angående hur och när och om man kan använda del 6 i arbetstidsavtalet. Det finns även en hel del frågor om hur man ska klara bemanningen i rådande omvärldsläge.

Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund vid myndigheten utarbetat en FAQ för del 6 i arbetstidsavtalet.

- När vi tecknade myndighetens avtal hade vi en annan omvärldsbild. Vi har därför fokuserat på att förtydliga del 6 i avtalet och vad det innebär i praktiken. Förhoppningen är att medarbetare och chefer ska känna sig trygga i tillämpningen och veta vad som gäller om det träder i kraft, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Observera att del 6 i arbetstidsavtalet inte är aktiverat i nuläget.

Här hittar du Försvarsmaktens arbetstidsavtal (för dig som är medlem. Logga in med BankID)