Betydande höjningar av flera tillägg inom Försvarsmakten

Från den 1 januari 2023 höjs ett flertal tillägg inom Försvarsmakten. Höjningarna är ett resultat av givande förhandlingar mellan Försvarsförbundet, Försvarsmakten och övriga fackliga organisationer på myndigheten.

Webbbild2.

Foto: Thinkstock

- Vi är glada att vi parter nu kan leverera ett viktigt steg mot att infria andemeningen i ÖB dagorder, att Försvarsmakten ska ses som en moderna och attraktiv arbetsgivare. Vi ser fram mot det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Robert Oidermaa, ombudsman i Försvarsförbundet.

Höjningarna gäller bland annat ersättning vid Försvarsmaktsdygn, obekväm arbetstid (OB), jour och beredskap.

Detta är ett andra steg inom ramen för arbetet med ÖB dagorder och innebär en satsning på verksamhetsintensiv verksamhet. Höjningarna ligger inom ramen för Försvarsmaktens arbetstidsavtal och avtal om lön. Steg ett togs inom ramen för RALS 22. Fler steg kommer att utverkas över kommande år i takt med att Försvarsmakten tillförs en ökad ekonomi.

Höjda tillägg från och med den 1 januari 2023:

 

Dagens värde

Värde fr.o.m. 230101

Försvarsmaktsdygn

1050/1350/1650

1300/1700/2000

OB

20/60/90

30/80/120

Jour

60/120/180

90/180/270

Beredskap

30/60/90

45/90/135

Uppkommen beredskap

300

450

Uppkommen jour

400

600

Omplaneringstillägg

800

1200

Amröjtillägg

215/740/1270

320/1100/1900

Dyktillägg

1600

2400