Lära mig mer om platsombudsuppdrag

SVAR: Som platsombud är det bra om du går Försvarsförbundets grundkurs under ditt första år. Här får du grunderna som du behöver för att komma i gång med ditt uppdrag. Du får en inblick i villkoren och grundläggande information om lag och avtal. Något vi hoppas kommer inspirera dig och öka ditt intresse för ditt uppdrag. Du måste vara anmäld som förtroendevald till arbetsgivaren för att kunna gå kursen, detta hjälper din förening dig med.

Simon Sundström, ombudsman