Byta fackförbund för att få högre lön?

Min chef säger att jag borde byta fackförbund om jag ska kunna höja min lön. Kan det verkligen stämma? 

SVAR: Din fackliga tillhörighet får enligt lag inte ha betydelse för din löneutveckling. Din lön ska uteslutande vara ett resultat av din befattnings svårighetsgrad, hur väl du utför ditt jobb, marknadspåverkan samt om du har tagit på dig extra uppgifter som är svårare än de som tillhör din befattning.

Tyvärr händer det att facklig tillhörighet används som en ursäkt när chefen inte har tillräcklig kunskap om löneprocessen. Exempelvis kan det vara svårt för en chef som har fem medarbetare tillhörandes Seko medan du ensam tillhör Försvarsförbundet. Chefen har då medel för fem personer att fördela mellan Seko-medlemmarna medan din pott enbart består av det du själv genererar. Chefen har därmed ingen möjlighet att via den ge dig mer än det du genererar.

Anser din chef att du bör få mer än så ska detta justeras på en högre nivå där man då går in och eventuellt omfördelar Försvarsförbundets pengar så du inte hamnar efter. Men får din chef mer pengar får en annan chef mindre att fördela - är en situation som många vill undvika att hamna i och som kan orsaka det felaktiga ”rådet” du fick.

Försvarsförbundet arbetar hela tiden på att arbetet ska bli bättre och trots att det utvecklas är vi fortfarande långt från i mål.