Tvist mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av kommunikationsdirektör

2023-09-22

Försvarsförbundet påkallade den 22 september 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av en ny kommunikationsdirektör på myndigheten. Tvisten är avslutad.

Förbundet anser att Försvarsmakten vid tillsättningen brustit mot samverkansavtalet, grundlagen, anställningsförordningen och LOA.

Förbundet menar vidare att offentliga funktioner ska utövas av de personer som är bäst lämpade för uppgiften. I detta fall har tjänsten inte lysts ut vilket bryter mot LOA, lagen om offentlig anställning.

- Vi anser att arbetsgivaren har brustit i sin hantering. Undantagen som gäller för militära tjänster är just undantag och skall användas sparsamt. För oss är det viktigt att markera, dels för att säkerställa att arbetsgivaren inte ensidigt plockar bort höga civila chefstjänster inom myndigheten och dels för att vi anser att arbetsgivaren inte kan tillsätta civila tjänster utan konkurrens enligt de lagstadgade principerna om förtjänst och skicklighet, säger Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet.