Tvist mot Försvarsmakten rörande bland annat otillåten avstängning av MBL, AML, ASU samt kränkande särbehandling

 

2022-11-02

Den 2 november 2022 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten avstängning av medarbetare, brott mot MBL, AML, ASU, bristande efterlevnad av säkerhetsrutin, kränkande särbehandling samt omplacering på felaktig grund.

- Vi anser att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter gentemot vår medlem och brutit i sitt agerande rent generellt, säger Simon Sundström, ombudsman.

Förbundet yrkar på skadestånd samt att arbetsgivaren vidtar åtgärder så att något liknande inte händer igen.

Tvisten avslutades den 24 januari 2023 i oenighet.